Menu

Ochrona Karna

karna

Pakiet Ochrona Karna jest to kompleksowy pakiet przeznaczony dla Klientów, który zapewnia wykwalifikowaną pomoc adwokatów oraz radców prawnych w sprawach z dziedziny prawa karnego.

W zakres naszych usług wchodzi reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego przed sądami pierwszej oraz drugiej instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Zajmujemy się również przygotowaniem wszelkich pism procesowych w toku postępowania, w tym środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych), a także pomoc w sporządzaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia i subsydiarnego aktu oskarżenia. Podejmujemy się prowadzenia spraw trudnych i skomplikowanych pod względem faktycznym.

  • Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora
  • Reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejonowym (sąd karny)
  • Sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia i jego popieranie w postępowaniu, np. art. 212 kk (zniesławienie), art. 216 kk (znieważenie)
  • Reprezentacja w postępowaniu przed sądem okręgowym (sąd karny)
  • Reprezentacja w postępowaniu przed sądem apelacyjnym (sąd karny)
  • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę przedsiębiorców (m.in. defraudacja, czyny niedozwolone, naruszenie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej) oraz reprezentacja w toku postępowania
  • Składanie wniosku o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, zakaz prowadzenia określonej działalności, nałożenie innych obowiązków
  • Sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia (aktu oskarżenia wnoszonego przez pokrzywdzonego)

Opisz nam swój problem. Kontakt nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Nasi prawnicy z przyjemnością zapoznają się z Państwa sprawą i oddzwonią.