Menu

Ochrona Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS

Pakiet Ochrona ZUS gwarantuje Klientowi pomoc w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ze względu na szczególnie zawiły charakter tego typu spraw, niezwykle istotne jest zasięgnięcie opinii profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ prowadzenie sprawy bez fachowej porady może doprowadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków. Reprezentujemy Klientów w sprawach m.in. o rentę, emeryturę, pracę w szczególnych warunkach i innego rodzaju świadczeniach wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przygotujemy odwołania od decyzji ZUS m.in. w sprawie przyznania emerytury lub renty. Gwarantujemy również reprezentacje Klienta przed organami ZUS oraz przed sądami powszechnymi w I i II instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym.

  • Reprezentacja przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w I oraz II instancji
  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi w I i II instancji
  • Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym
  • Dotyczy postępowań Ubezpieczenia Zdrowotnego i Ubezpieczenia Chorobowego
  • Ubezpieczenie: wypadkowe, rentowe, emerytalne, Pfron, Fundusz pracy

Opisz nam swój problem. Kontakt nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Nasi prawnicy z przyjemnością zapoznają się z Państwa sprawą i oddzwonią.